نویسنده: رضا برنجکار

بخشی از سخنرانی دکتر برنجکار در نمایشگاه دین و زندگی


کلیپ ذیل به سخنرانی آقای دکتر رضا برنجکار در نمایشگاه کتاب «دین و زندگی»، پیرامون «ضرورت اجتهاد اعتقادی در معارف اهل بیت(ع)» اختصاص دارد