نویسنده: محمد تقی سبحانی

تعطیلی کلاس‌های استاد سبحانی به دلیل حضور در همایش بین‌المللی «مدرسه کلامی-فقهی شیعه در لکهنو (هندوستان)»


به دلیل حضور استاد سبحانی در همایش بین المللی «مدرسه کلامی-فقهی شیعه در لکهنو (هندوستان)» کلیه کلاس‌ها تا پایان سال 97 تعطیل می‌باشد.