مهارت‌های پژوهش

آموزش نرم افزار درایة النور

مهارت‌های پژوهش


درایة النور نه تنها مجموعه ای از کتب مهم رجالی، که ابزار بسیار کارآمدی برای شناخت و بررسی وثاقت و ضعف راویان است. در این دوره، استاد سید علیرضا حسینی شیرازی (از مدرسین برجسته حدیث و رجال حوزه علمیه) که خود نقش مهمی در تولید این نرم افزار داشته اند، به تفصیل تمام ویژگی ها و ابزارهای کاربردی تعبیه شده در درایة النور را توضیح داده و با ارائه مثال شیوه استفاده بهینه از نرم افزار را آموزش داده اند.

مخاطبان اصلی دوره حاضر، طلاب علوم دینی، دانشجویان و پژوهشگران عرضه حدیث و همه متخصصان علوم اسلامی هستند که خود را نیازمند اعتبارسنجی و بررسی رجالی و سندی احادیث می بینند.

ثبت نظر شما