حسن انصاری

حسن انصاری

  • hasan.ansari@gmail.com

پرسش و پاسخ

سال و محل تولد:  1349 تهران
تحصیلات: دروس عالی حوزوی؛ دکتری فلسفه از مدرسه کاربردی سوربن.

سوابق علمی- اجرایی:
عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی از 1393ش
عضو مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1368ش
عضو هیئت عالی علمی مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون از 2013م تاکنون (2015)
پژوهشگر ارشد و دانشیار مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین: 2009-2013م
پژوهشگر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین: 2005-2007م

تألیف:
الف) کتاب:
گنج پنهان، شرح احوال و آثار علامه مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبائی یزدی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی، 1374ش؛
(مقدمه‌نگار فارسی) التجرید فی اصول فقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری)، چاپ نسخه برگردان بر اساس نسخه کتابخانه بادلیان، مقدمه نگار انگلیسی زابینه اشمیتکه، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ برلین: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد، 1390ش؛
(مصحح همکار) ‌تحفة المتکلمین فی‌الرد علی الفلاسفه اثر ابن ملاحمی، تصحیح ویلفرد مادلونگ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ برلین، آلمان: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین، 1387ش؛
(مصح همکار) خلاصةالنظر، تصحیح زابینه اشمیتکه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛ برلین، آلمان: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد، 1385ش؛
بررسی های تاریخی در حوزه اسلام و تشیع (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش؛
(تصحیح) التفصیل لجمل التحصیل، اثر سلیمان بن عبدالله خراشی، (با همکاری یان تیله) مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1389ش؛
(تصحیح) شرح المقدمة فی الکلام، اثر ابوالقاسم عبدالرحمان بن علی حسینی، (با همکاری زابینه اشمیتکه)، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1392ش؛

ب) مقاله:
"دین و دولت در سده پنجم قمری، زمینه‌های دینی و تاریخی کتابهای احکام و سیر سلطانی"، کتاب ماه دین، آبان و آذر 1384، شماره 97 و 98؛
"جایگاه علمی و مذهبی کلینی در میان امامیه"، کتاب ماه دین، شهریور 1387، شماره 130 و 131؛
"گذر از اخوان الصفای اسماعیلی به زیدیه از مسیر امامیه"، کتاب ماه دین، مهر، آبان و آذر 1386، شماره‌های 120، 121 و 122؛
"حاکم جشمی و کتاب السقیفة الجامعة"، کتاب ماه دین، اردیبهشت و خرداد 1384، شماره 91 و 92؛
"از ابوالقاسم کوفی تا نویسنده عیون المعجزات و چند نکتع درباره اربعین ابن ابی الفواری، الفضائل شاذان و کتاب الروضة فی الفضائل"، کتاب ماه دین، خرداد و تیر و مرداد 1386، شماره‌های 117، 118، 119؛
"نور الحقیقة و نور الحدیقة: کتابی از دانشمندی اشعری مذهب (بررسی ابتدایی یک فرضیه)"، کتاب ماه دین، اسفند 1385 و فروردین و اردیبهشت 1386، شماره‌های 114، 115 و 116؛
"ابوبکر باقلانی و معاصرانش (جدل شیعی سنی و کتاب تازه‌ای درباره امامت)"، کتاب ماه دین، شهریور و مهر و آبان 1385، شماره‌های 107، 108، 109؛
"دین و دولت در دولتهای آل زنگی و ایوبیان: درآمدی بر ادبیات سیاسی اسلامی"، کتاب ماه دین، خرداد و تیر و مرداد 1385، شماره‌های 104 تا 106؛
"اعتزال پس از عبدالجبار: کتاب مسائل الخلاف فی الاصول ابورشید نیشابوری"، پیام بهارستان، سال چهارم، پاییز 1390، شماره 13؛
"کتابی کلامی از ضرار بن عمرو"، کتاب ماه دین، اسفند 1383 و فروردین 1384، شماره 89 و 90؛
"نهاد علما و نهاد قدرت در حکومت عثمانی"، کتاب ماه دین، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61؛
”روایتی تازه از ابن عقده و کتابی درباره ابوحنیفه"، کتاب ماه دین، مهر و آبان 1381، شماره 60 و 61؛
"چالش‌های فیلسوفان و متکلمان در تمدن اسلامی: به مناسبت انتشار کتاب تحفة المتکلمین از ابن ملاحمی"، کتاب ماه دین، سال دوازده، خرداد 1388، شماره 140؛
"نهج البلاغة پیش از نهج البلاغة"، نشر دانش، سال نوزدهم، بهار 1381، شماره 1؛
"مجموعه طاووس یمانی، نماد حضور ایران در یمن"، کتاب ماه دین، دی و بهمن 1380، شماره‌های  51 و 52؛
"جایگاه تاریخی و دینی بیت المقدس"، کتاب ماه دین، اردیبهشت 1380، شماره 43؛

استاد حسن انصاری در هیچ گفتگو و سمیناری شرکت نکرده اند.
کتابی از استاد حسن انصاری یافت نشد.
استاد حسن انصاری در هیچ همایشی شرکت نکرده اند.
استاد حسن انصاری هیچ پستی منتشر نکرده اند.
استاد حسن انصاری هیچ مقاله ای منتشر نکرده اند.