دکتر محمد تقی سبحانی

مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)


نشست «کلام مقارن؛ رویکردهای چهارگانه و ضرورت کلام مقارن تبیینی»

دکتر محمد تقی سبحانی

مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

24 بهمن 1398

کانال اطلاع رسانی دکتر محمد تقی سبحانی: mtsobhani@


ثبت نظر شما