نویسندگان: علی امینی نژاد

این مقاله بر آن است تا با بررسی چهار محور نقطه آغازین فلسفه، نقطه رشد و تکامل فلسفه، جهت‌گیری‌‌های کلان و جزئی دو فلسفه و مسائل فلسفه و همچنین مقام ارزیابی و سنجش هویت اسلامی فلسفه اسلامی را تثبیت کند.


این مقاله بر آن است تا با بررسی چهار محور نقطه آغازین فلسفه، نقطه رشد و تکامل فلسفه، جهت‌گیری‌‌های کلان و جزئی دو فلسفه و مسائل فلسفه و همچنین مقام ارزیابی و سنجش هویت اسلامی فلسفه اسلامی را تثبیت کند. همچنین در این مقاله موضع اهل بیت در قبال فلسفه با نگاهی به دیدگاه تفکیک آن مورد ارزیابی قرار گرفته و ثابت شده است. امامان معصوم نه‌تنها هیچ ردی بر کلیت فلسفه نداشته‌اند، بلکه از حیث روش و محتوا، حکمت و فلسفه را تایید کرده، موجبات «اثاره دفائن عقول» را هرچه بیشتر فراهم ساخته‌اند. در پایان این مقاله نیز دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی درباره نسبت فلسفه با اسلام، همچنین امکان دستیابی به حکمتی با عنوان «حکمت محمدیه» از تدبر شدید و ضابطه‌مند در متون دینی، به اجمال ارائه شده است


توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی‌کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

ثبت نظر شما