نویسندگان: سید محمد خامنه ای

به طور کلی بحث نقد چه نقد فلسفی و چه نقد هر علم دیگری یکی از مباحث و مواضع حساس هر مطالعه و بررسی است و به تعبیر غربی آن این بحث یک موضوع استراتژیک است. 

 


نقد زیر بنای همه علوم است حتی زیر بنای فنون و حرفه هاست . به هر علم و مسائل هر علمی به صورت نقادی می توان پرداخت اما اگر موضوع یا موضع علم متزلزل باشد، آن علم یک علم متزلزل خواهد بود .


توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی‌کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

ثبت نظر شما