درباره ما

1- تامین زیرساختهای علمی لازم برای حضور معارف وحیانی به عنوان دانشهای تراز و روشمند در محافل آکادمیک.

2- تربیت کادرهای علمی و مدیریتی لازم جهت پی‌ریزی و پایه‌گذاری سامانه دانشی مورد نظر در حوزه و دانشگاه.

3- شبکه سازی از ظرفیتهای همسو از طریق مدلهای تسهیلگرانه و شتابدهنده.